Nejdříve se přihlásíme se k svému účtu na burze DEXFIN


Zadáme přihlašovací údaje


Aktivujeme CAPTCHA, a posuneme posuvník 


Přihlásíme se do svého účtu DEXFIN


V hlavním panelu klikneme na odkaz Vybrat


Přidáme číslo účtu pro výběr/převod CZK


Jméno a číslo účtu zadáme do odpovídajících řádků


PIN kód, který požádá zadat systém, náleznete ve svém emailu, občas může spadnout tento email i do složky spam


Zkopírujeme a vložíme PIN kód 


Potvrdíme zadání bankovního účtu do adresáře


Zadáme částku k výběru a vložíme kod 2FA - ověření z aplikace Google Authenticator


Potvrdíme výběr / převod