Přejdeme do rozhraní burzy


Vybereme si obchodni pár, například BTC/CZK 


Zadame parametry obchoduZkontrolujeme objednavku/order na prodej BTC ještě jednou před, odesilanim a potvrdime treadePo uskutečnění obchodu, můžeme vidět výsledek v hlavním panelů