Nejdříve se přihlásíme se k svému účtu na burze DEXFIN


Zadáme přihlašovací údaje


Aktivujeme CAPTCHA, a posuneme posuvník 


Přihlásíme se do svého účtu DEXFIN


V hlavním panelu clickneme na odkaz Vybrat


Přidáme číslo účtu pro výběr CZK


Jméno a číslo účtu zadáme do odpovídajících řádku 


PIN kod, který poprosí zadat systém, nálezněté v svém emailu, občas může spadnout tento email i do složky spam


Zkopírujeme a vložíme PIN kód 


Potvrdíme zadaní bankovního účtu do adresář


Zadáme částku k výběru a vložíme kod 2FA ověření z aplikace Google Authenticator


Potvrdíme výběr